پایگاه اطلاع رسانی کلینیک پوست و مو پرتالی است که برای ارائه ی آخرین اخبار پوست، مو و نکات زیبایی طراحی شده است.

شکاف دادن فرق سر طاس

0

کاشت مو

کاشت مو یکی از مؤثرترین پروسه های زیبایی است. در کاشت موی طبیعی، موهای خود فرد از قسمتهای اطراف سر برداشت و به قسمتهای طاس و کم موی بالای سر پیوند زده میشود. این فرآیند در کلینیک کاشت مو با استفاده از بی حسی موضعی انجام شده و پس از پیوند مو، این موها ابتدا دچار ریزش شده و بعد از 6 الی 9 ماه نتیجه نهایی و مطلوب با رشد مجدد موهای کاشته شده فراهم خواهد شد.

 

شکاف دادن فرق سر طاس با استفاده از انبساط بافت

اگرچه کاشت مو تاکنون متداولترین روش ترمیم مو در زمانهای مدرن بوده است شکاف فرق سر بعد از جراحی انبساط فرق سر ممکن است نقش بسیار مفید و مهمی در ترمیم مو نیز ایفا کند.
بافت فرق سر دارای توانایی منبسط یا کشیده شدن بعد از اعمال کشش بر آن در یک دوره زمانی است. در انسانها این پدیده «خزش مکانیکی» نامیده میشود وقتی بافت برای مدت زمان طولانی تری کشیده شود، دو تغییر دیگر روی میدهند ـ بافت جدید شکل میگیرد و بافت محدود به درون ناحیه میروند. این ترکیب رشد و احیای بافت جدید «خزش بیولوژیکی» نامیده میشود جهت شکاف دادن پوست طاسی بیشتر و کوچکتر کردن یا حذف ناحیه طاسی، روندهای جراحی خاص از خزش بیولوژیکی یا مکانیکی یا احتمالاً هر دو استفاده میکنند. برخی از این گزینه های ترمیم مو در زیر به تفضیل شرح داده میشوند:
انبساط بافت مزمن
دکتر ارنست مندرز از میچیگان که دوست صمیمی نویسنده است اولین بار از این تکنیک برای فرق سر در سال 1982 استفاده کرد. این تکنیک که انبساط جمعی نیز نامیده میشود، یک یا چند ساختار با این مانند با نام منبسط کننده بافت زیر پوست فرق سر حامل مو برای ایجاد خزش بیولوژیکی با جراحی قرار میگیرند. معمولاً دو هفته بعد از قرار گرفتن ضبط کننده های بافت در مکان، مقداری آب شور یا سالینه به هر ضبط کننده اضافه میشود و این کار توسط یک سوزن برای منبسط کردن آن انجام میشود. سالینه سپس یکبار یا دو بار در هفته به مدت 12ـ8 هفته تا منبسط شدن فرق سر حامل مو تا مقدار مورد نظر افزوده میشود سپس در یک عمل دیگر، سالینه از منبسط کننده ها حذف میشود، منبسط کننده ها برداشته میشوند و سپس فرق سر طاس مطلوب شکافت خورده و توسط فرق سر حامل موی منبسط شده جایگزین میشود. همان طور که فرق سر حامل مو منبسط میشود، معمولاً نوعی کلاه گیس در ماه آخر برای پنهان کردن ناحیه نیاز است.
برای اغلب بیماران این ناراحتی کوتاه مدت یا بهبودهای جراحی بلند مدتی که به دست می آیند جبران می شوند.
انبساط فرق سر
این تکنیک که نوعی انبساط غیر جمعی است توسط دکتر پاتریک خرکت از پاریس فرانسه در سال 1993 ابداع شد. در اولین عمل، یک ضبط کننده، یک ورق نازک ماده سیلاستیک  با ردیفی از قلاب های فلزی در هر انتها بعد از کشیده شدن به سمت زیرین بافت فرق سر حائل مو متصل میشود. مثل یک باند الاستیک کشیده شده پهن، منبسط کننده فرق سر حائل مو را از دو سمت به سمت وسط سر میکشد. بعد از 30 روز، یک عمل دیگر انجام میشود که در آن منبسط کننده برداشته میشود. بافت فرق سر طاس شکافت داده میشود و توسط فرق سر حائل مو جایگزین میشود انبساط فرق سر همیشه مستلزم خزش مکانیکی بافت فرق سر می-شود. با این حال اینکه آیا خزش مکانیکی بیولوژیکی هم دخالت دارد یا نه مشخص نیست. مزیت انبساط فرق سر این است که از بدشکلی ایجاد شده توسط انبساط بافت مزمن در هفته های نهایی جلوگیری میشود.
انبساط بافتها (طولانی (PATE)
روند PATE اولین با توسط نویسنده در سال 1977 منتشر شد و برای نایل شدن به مقدار حداکثر خزش مکانیکی طراحی شد. این مثالی دیگر از خزش غیر جمعی است در این تکنیک، یک منبسط کننده بافت زیر فرق سر حائل مو قرار گرفته و سپس شکافت فرق سر بسته میشود. منبسط کننده سپس با آب مقطر تا فشار مطلوب به مدت 2دقیقه منبسط شده و به مدت 2 دقیقه برای کامل شدن چرخه متورم میشود بعد از 18 تا20 چرخه در اتاق عمل، مقدار حداکثر خزش مکانیکی به دست میآید. با نائل شدن به این هدف، شکاف مجدداً باز میشود، منبسط کننده بافت برداشته میشود و مقدار مطلوب فرق سر طاس شکافت خورده و با فرق سر حائل مو جایگزین میشود مزیت بزرگ این روند این است که در یک عمل، 136% بافت طاس بیشتری را میتوان نسبت به کاهش های فرق سر معمولی حذف کرد (برداشت).
نظر نویسنده
جهت نایل شدن به بهترین نتایج در ترمیم مو، هر کدام از روندهای بالا را باید برای برداشتن تقریباً نیمی از بافت فرق سر طاس استفاده کرد. به دنبال این، از آنجایی که ناحیه طاس خیلی کوچکتر شده است کاشت موی بسیار کمتری برای تکمیل موفقیت آمیز موازنه ترمیم مو نیاز است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =