پایگاه اطلاع رسانی کلینیک پوست و مو پرتالی است که برای ارائه ی آخرین اخبار پوست، مو و نکات زیبایی طراحی شده است.

چیست پروجکشن بینی؟

0

طرح از بینی اصطلاحی است که برای توصیف چگونه به دور از بینی از صورت است. با این حال، فقط به عنوان اسکیموها بیش از یک کلمه برای برف، طرح ریزی می توانید معانی مختلف بسته به منطقه در سوال.
انواع پروجکشن

طرح ریزی می توان به نوک بینی و پایه بینی از بینی تقسیم می شوند. این تفاوت در طرح ریزی شده است که اغلب بهترین در نمایش پایه بینی دیده می شود (به دنبال در پایین بینی). در اینجا ستونچه بینی و همچنین نوک بینی دیده می شود. پایه بینی مربوط به بخش بین subnasale و نوک بینی، تقریبا ستونچه بینی.

ستونچه در مقابل نوک بینی

طراحی از طریق کلوملای است استفاده از اجتناب از تنش در امتداد برش کلوملا. تکنیک های به از طریق این پایگاه بینی پروژه اغلب شامل قرار دادن هر یک از قدم زنی با تبختر کلوملا یا گرافت پسوند کودال.

طرح ریزی از طریق نوک بینی می تواند مهم باشد. در اینجا استفاده از هر دو بخیه intradomal، گرافت نوک بینی، و پشتیبانی در امتداد پایه می توانید تمام طرح ریزی از بینی را تحت تاثیر قرار.
پروجکشن اندازه گیری

اندازه گیری طرح ریزی می تواند کمک به تشخیص اینکه آیا اضافی و یا کمتر طرح مکمل به صورت است. به خاطر داشته باشید، که آن را مهم تر است برای بینی به تناسب چهره از به یک مقدار عددی هدایت جراح تکیه می کنند.

تغییر بینی اغلب قابل معاوضه و همچنین با پشتیبانی از نوک بینی استفاده می شود. نوک بینی حمایت می توانید مشخصات بینی اجازه می دهد جراح برای کمک به حد فاصل مشخصات پشتی بینی بر اساس این ساختار منجر شود.

جراحی زیبایی بینی جراحی پلاستیک روش پیچیده ترین است. این در بخشی به دلیل تفاوت های ظریف بسیاری است که نقش مهمی در شکل بینی بازی کند. تمام این عوامل نقش مهمی در ظاهر کلی نوک بینی بازی، ساخت یک “بینی کامل” برای بیماران حصول نیست. با این حال، بهبود در اجزای مختلف از بینی می تواند منجر به یک ابزار پیشرفته، ظاهر طبیعی بینی کمک کند.

 ظرافت جراحی زیبایی بینی به مدت اختصاص داده شده به یک مارک خاص از جراحی زیبایی بینی بسته که در آن تغییرات نامحسوس به بینی و پل ساخته شده است.

یکی از اصول اصلی جراحی زیبایی بینی ظرافت حفظ آناتومی مربوط به بینی، اجازه می دهد برای یک ظاهر بسیار طبیعی است.

به نفع طرف دیگر از جراحی زیبایی بینی

غیر قابل پیش بینی جراحی زیبایی بینی ویرایشهای

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.